Asambleas del Sínodo

 〉Primera asamblea del Sínodo (30/10/2021) 

 〉Segunda asamblea del Sínodo (20/11/2021) 

 〉Tercera asamblea del Sínodo (18/12/2021) 

 〉Cuarta asamblea del Sínodo (29/01/2022) 

 〉Quinta asamblea del Sínodo (19/02/2022) 

Compartir: